All
M F
-60 -48
-66 -52
-73 -57
-81 -63
-90 -70
-100 -78
+100 +78
-57 kg
All
M
W
-60 kg
-66 kg
-73 kg
-81 kg
-90 kg
-100 kg
+100 kg
-48 kg
-52 kg
-57 kg
-63 kg
-70 kg
-78 kg
+78 kg
Almaty Junior Asian Cup 2019 Results
Women -57 kg
1 SARSENOVA
Meruyert
KAZ
2 ZHARMANOVA
Nurzhamal
KAZ
3 ILYUSHKINA
Mariya
RUS
3 AMANBAYEVA
Zhansaya
KAZ
5 KELL
Viktoriia
RUS
5 KADYROVA
Ziregul
KGZ
7 NURMAKHAMMETOVA
Rauza
KAZ
7 ZHANYBEK KYZY
Sabrina
KGZ