FRANCE
Score
4 1
GEORGIA
0
TERHEC, Joseph
+90 kg
TUSHISHVILI, Guram
0
1
CYSIQUE, Sarah Leonie
-57 kg
LIPARTELIANI, Eteri
0
1
GABA, Joan-Benjamin
-73 kg
TERASHVILI, Giorgi
0
1
GAHIE, Marie Eve
-70 kg
GULBANI, Nino
0
0
MITROVIC, Aleksa
-90 kg
GVINIASHVILI, Beka
1
1
DICKO, Romane
+70 kg
SOMKHISHVILI, Sophio
0