UZBEKISTAN
Score
2 4
ISRAEL
1
KELDIYOROVA, Diyora
-57 kg
NELSON LEVY, Timna
0
1
AHADOV, Shakhram
-73 kg
LEVIN, Ido
0
0
MATNIYAZOVA, Gulnoza
-70 kg
GOSHEN, Maya
1
0
KURBONMURODOV, Jaloliddin
-90 kg
MUKI, Sagi
1
0
KURBANBAEVA, Iriskhon
+70 kg
HERSHKO, Raz
1
0
BAKHTIYOROV, Shokhrukhkhon
+90 kg
PALTCHIK, Peter
1