PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Score
4 2
REPUBLIC OF KOREA
1
LI, Ruixuan
+90 kg
1
TANG, Jing
-70 kg
LEE, Juyeon
0
0
XIE, Yadong
-90 kg
HAN, Juyeop
1
1
XU, Shiyan
+70 kg
KIM, Hayun
0
0
ZHAO, Lile
-57 kg
HUH, Mimi
1
1
QING, Daga
-73 kg
LEE, Eunkyul
0