PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Score
1 4
GERMANY
0
TANG, Jing
-70 kg
BUTKEREIT, Miriam
0
0
XIE, Yadong
-90 kg
TRIPPEL, Eduard
1
1
XU, Shiyan
+70 kg
WAGNER, Anna-Maria
0
0
LI, Ruixuan
+90 kg
FREY, Johannes
1
0
CAI, Qi
-57 kg
STARKE, Pauline
1
0
QING, Daga
-73 kg
WANDTKE, Igor
1