M W
-60 -48
-66 -52
-73 -57
-81 -63
-90 -70
-100 -78
+100 +78
M
M
W
-60 kg
-66 kg
-73 kg
-81 kg
-90 kg
-100 kg
+100 kg
-48 kg
-52 kg
-57 kg
-63 kg
-70 kg
-78 kg
+78 kg
124. place SERGIO Bernardin karamaly 182 points -90 kg
133. place RAKOTOARIVONY Royal 126 points -100 kg
136. place RATSIMIZIVA Fetra 190 points -81 kg
167. place RAMALANJAONA Raliterasolo Ricky 91 points -90 kg
173. place RANDRIANASOLO Lova Mahaisoa 115 points -73 kg
189. place RAVELOJAONA Yves Rayan 91 points -73 kg
225. place JULOT Lien nirina 3 points +100 kg
346. place ANDRIAMANOELINA Herisarobidy John Major 3 points -60 kg
354. place ANDRIAMANANTSOA Maminirina rico 10 points -73 kg
400. place RASOANAIVO RAZAFY Lucas 3 points -66 kg
418. place TOLINANTENAINA Marco Lebrun 3 points -81 kg