01. Apr 2021 Antalya Grand Slam 2021 DRAGIC Vito 7. place +100 kg
26. Mar 2021 Tbilisi Grand Slam 2021 STANGAR Marusa 3. place -48 kg
26. Mar 2021 Tbilisi Grand Slam 2021 KAJZER Kaja 5. place -57 kg
26. Mar 2021 Tbilisi Grand Slam 2021 POGACNIK Anka 5. place -70 kg
26. Mar 2021 Tbilisi Grand Slam 2021 BROLIH Patricija 7. place -78 kg
05. Mar 2021 Tashkent Grand Slam 2021 LESKI Andreja 2. place -63 kg
05. Mar 2021 Tashkent Grand Slam 2021 POGACNIK Anka 5. place -70 kg
27. Feb 2021 Prague European Open 2021 LUDVIK Lia 2. place -63 kg
27. Feb 2021 Prague European Open 2021 TORKAR Urska 2. place +78 kg
18. Feb 2021 Tel Aviv Grand Slam 2021 TRSTENJAK Tina 1. place -63 kg
18. Feb 2021 Tel Aviv Grand Slam 2021 LESKI Andreja 2. place -63 kg
18. Feb 2021 Tel Aviv Grand Slam 2021 KAJZER Kaja 7. place -57 kg
11. Jan 2021 Doha Masters 2021 LESKI Andreja 3. place -63 kg
Select year on top of the page.