All
M F
-60 -48
-66 -52
-73 -57
-81 -63
-90 -70
-100 -78
+100 +78
-81 kg
All
M
W
-60 kg
-66 kg
-73 kg
-81 kg
-90 kg
-100 kg
+100 kg
-48 kg
-52 kg
-57 kg
-63 kg
-70 kg
-78 kg
+78 kg
Almaty Junior Asian Cup 2019 Results
Men -81 kg
1 MYRZAEV
Adil
KGZ
2 KURBONMURODOV
Jaloliddin
UZB
3 SKOROBOGATOV
Sergei
RUS
3 ORTAY
Nurbek
KAZ
5 ABDULAZIZOV
Abdulaziz
UZB
5 ANUARBEKOV
Yermakhan
KAZ
7 YARASHEV
Khokimboy
UZB
7 NURIDIN
Yerakhan
KAZ