JAPAN
Score
4 0
BRAZIL
0
ONO, Yoko
-70 kg
PORTELA, Maria
0
0
MURAO, Sanshiro
-90 kg
SANTOS, Eduardo Yudy
0
1
HAMADA, Shori
+70 kg
ALTHEMAN, Maria Suelen
0
1
KAGEURA, Kokoro
+90 kg
MOURA, David
0
1
YOSHIDA, Tsukasa
-57 kg
SILVA, Rafaela
0
1
HASHIMOTO, Soichi
-73 kg
BARBOSA, Eduardo
0