PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Score
1 4
BRAZIL
0
HU, Haonan
+90 kg
LIMA, Lucas
0
0
WANG, Nan
-57 kg
ANDRADE, Vitoria
1
0
LI, Jinhang
-73 kg
SANTOS JUNIOR, Jeferson
1
1
FENG, Yingying
-70 kg
LIMA, Ryanne
0
0
LI, Shuo
-90 kg
SCHIMIDT, Guilherme
1
0
ZHAO, Xinmiao
+70 kg
SANTOS, Anna
1