JAPAN
Score
4 2
RUSSIAN FEDERATION
0
TSUKAMOTO, Ryo
-73 kg
MAKHMADBEKOV, Makhmadbek
1
1
ASAHI, Mami
-70 kg
LILUASHVILI, Dali
0
1
MASHIYAMA, Kosuke
-90 kg
LORSANOV, Mansur
0
1
TAKAHASHI, Ruri
+70 kg
VLADIMIROVA, Daria
0
0
MATSUMURA, Sosuke
+90 kg
ENDOVITSKIY, Valeriy
1
1
KAWADA, Ayumi
-57 kg
KASHINA, Daria
0