JAPAN
Score
4 0
UKRAINE
0
MASHIYAMA, Kosuke
-90 kg
GUNCHENKO, Stanislav
0
0
AKIBA, Maya
+70 kg
KYRYCHENKO, Vasylyna
0
1
SATO, Kazuya
+90 kg
GORDIIENKO, Oleksandr
0
1
FUNAKUBO, Haruka
-57 kg
SKORA, Mariia
0
1
HARADA, Kenshi
-73 kg
KOSHLIAK, Oleksandr
0
1
NIIZOE, Saki
-70 kg
CHYSTIAKOVA, Nataliia
0