UKRAINE
Score
2 4
HUNGARY
1
KULIESHOV, Nazar
-73 kg
TOTH, Botond
0
0
CHYSTIAKOVA, Nataliia
-70 kg
CZERLAU, Jennifer
1
1
KRYZHANSKYI, Marat
-90 kg
TOTH, Benedek
0
0
BULAVINA, Ruslana
+70 kg
SAGI, Nikolett
1
0
BALYEVSKYY, Yevheniy
+90 kg
SIPOCZ, Richard
1
0
CHYZHEVSKA, Anastasiia
-57 kg
GYERTYAS, Roza
1