AZERBAIJAN
Score
3 4
UKRAINE
0
AMIRLI, Narmin
+70 kg
BULAVINA, Ruslana
1
0
NASIRLI, Ruslan
+90 kg
BALYEVSKYY, Yevheniy
1
1
VALIYEVA, Aydan
-57 kg
CHYZHEVSKA, Anastasiia
0
1
MAMMADALIYEV, Rashid
-73 kg
KULIESHOV, Nazar
0
0
AGHAYEVA, Sudaba
-70 kg
CHYSTIAKOVA, Nataliia
1
1
IMAMVERDIEV, Magerram
-90 kg
KRYZHANSKYI, Marat
0
0
NASIRLI, Ruslan
+90 kg
BALYEVSKYY, Yevheniy
1