GEORGIA
Score
4 3
UKRAINE
1
INANEISHVILI, Saba
+90 kg
BALYEVSKYY, Yevheniy
0
0
LOLADZE, Nino
-57 kg
CHYZHEVSKA, Anastasiia
1
1
BAKHBAKHASHVILI, Mikheili
-73 kg
KULIESHOV, Nazar
0
0
GULBANI, Nino
-70 kg
CHYSTIAKOVA, Nataliia
1
1
KHARAZISHVILI, Nika
-90 kg
KRYZHANSKYI, Marat
0
0
SOMKHISHVILI, Sophio
+70 kg
BULAVINA, Ruslana
1
1
SOMKHISHVILI, Sophio
+70 kg
BULAVINA, Ruslana
0
1
SOMKHISHVILI, Sophio
+70 kg
BULAVINA, Ruslana
0