Latest Results

07 Aug 2021
Orenburg Senior European Cup 2021
5. place
14 Apr 2018
St Petersburg Junior European Cup 2018
3. place
17 Mar 2018
Coimbra Junior European Cup 2018
5. place
25 Jul 2017
EYOF 2017
3. place

WRL