Photos (World Senior Championship 2017, Abu Dhabi Grand Slam 2017, Grand Slam Abu Dhabi 2016)

Latest video

VAKHAVIAK Aliaksandr
BLR vs RUS
BRACHEV Anton

Latest Results

03 Mar 2018
Prague European Open 2018
2. place
10 Feb 2018
Paris Grand Slam 2018
3. place
26 Oct 2017
Abu Dhabi Grand Slam 2017
5. place
22 Jul 2017
Minsk European Open 2017
5. place

WRL

Seniors
20 Mar 2018
+100 kg 20. place 1868 pts