All
M F
-55 -44
-60 -48
-66 -52
-73 -57
-81 -63
-90 -70
-100 -78
+100 +78
-52 kg
All
M
W
-55 kg
-60 kg
-66 kg
-73 kg
-81 kg
-90 kg
-100 kg
+100 kg
-44 kg
-48 kg
-52 kg
-57 kg
-63 kg
-70 kg
-78 kg
+78 kg
Tashkent Junior Asian Cup 2018 Results
Women -52 kg
1 GANJAEVA
Muhlisa
UZB
2 ALLANAZAROVA
Gulzar
UZB
3 RAJABOVA
Maxfuza
UZB
3 MAMURJONOVA
Zukhrakhon
UZB
5 GOBENOVA
Mekhriban
UZB
5 MADREYMOVA
Gulbahar
TKM
7 MARASULOVA
Kimyo
UZB