Round 3 / Zagreb 2017
THEODORAKIS Asimina
AUT vs MGL
LKHAGVATOGOO Enkhriilen
Round 2 / Zagreb 2017
THEODORAKIS Asimina
AUT vs NEP
SHRESTHA PRADHAN Manita
Round 1 / Oberwart CO 2017
THEODORAKIS Asimina
AUT vs MAR
IRAOUI Soumiya