Photos (Antalya Grand Prix 2018)

Latest video

DIAZ
Adonis
United States
IWP IWP
0 1
0 0
12:49
YERENKAIYPOV
Yerzhan
Kazakhstan

Latest Results

06 Apr 2018
Antalya Grand Prix 2018
5. place

WRL

Seniors
27 Nov 2019
-60 kg 156. place 131 pts